Polityka prywatności

Jako właściciel strony http://www.bushido-centrum.pl/ szanujemy prywatność jego użytkowników . Poniżej
przedstawiamy informacje w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i dbamy o te dane.
Kto jest administratorem danych.
Administratorem danych jest firma BUSHIDO-centrum szkoleń i rehabilitacji, Katarzyna Kozera,
z siedzibą przy ul. Czerwonego Krzyża, nr 4, lok. 2 Warszawa
Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu.
Podstawą prawną do przechowywania i przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f RODO.
Przetwarzamy takie dane jakie dobrowolnie podaje nam użytkownik strony oraz dane rejestrowane
automatycznie, takie jak adresy IP, pliki cookies. Dane te są niezbędne do zawierania i realizacji umów czyli
m.in. prawidłowego korzystania ze strony w tym możliwości logowania się do portalu, odzyskiwania haseł,
dbałości o bezpieczeństwo, doskonalenie jakości usług, udostępniania i dopasowanie treści strony.
Ponadto służą one analizom statystycznym, a także ewentualnemu ustaleniu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami i naruszeniami prawa RP oraz realizacji umów pomiędzy użytkownikiem i administratorem.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia umowy z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą
być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane
w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu
dochodzenia roszczeń lub potrzeby odzyskania dostępu do swojego konta w serwisie.
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Użytkownikowi przysługuje prawo do:
• prawo dostępu do treści swoich danych
• prawo ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane użytkowników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Zastrzegamy jednak, że
może to nastąpić z przyczyn technologicznych (np. wymogi oprogramowania, z którego korzystamy) jednak
pod warunkiem zachowania odpowiedniego stopnia ochrony tych danych,
Bezpieczeństwo danych
Podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu zachowania bezpieczeństwa przechowywania danych.
Komu przekazujemy dane?
Dane użytkowników serwisu mogą być przekazane upoważnionym przez nas stosownym podmiotom
niezbędnym w celu realizacji umów zawartych z nami, oraz organom państwowym takim jak:
• Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO
• Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. dokonania zwrotów
na Państwa rzecz;
• Firmy outsorcingowe w tym np. prowadzące działalność księgową
• Urzędy skarbowe, sądy, policja.
Kontakt w sprawie danych osobowych
Aby uzyskać kopię swoich danych należy kontaktować się za pomocą e-maila pisząc na adres:
bushido@bushido-centrum.pl